Mening, deltagande och hållbarhet är ledord för min verksamhet. Jag vill bidra till att individer, grupper, projekt och organisationer utvecklar meningsfulla mål och hållbara strukturer. Vägen dit, själva processen, är nog så viktig.

Tjänster

Organisationsutveckling

Jag bistår organisationer i att lösa och ta sig an utmaningar, t.ex. genom utvärderingar, analys, processledning, strategiarbete m.m.

Processledning

Genom kreativa och deltagande metoder navigerar gruppen mot klarhet. Som processledare bidrar till en meningsfull och givande process som genererar hållbara resultat.

Ledarskapsutveckling

Som ledarskapsutvecklare och coach bidrar jag till ökad självkännedom och trygghet i ens personliga ledarskap. Ökad förståelse för teamutveckling, feedback, konflikthantering är också värdefullt för att navigera som ledare.

Tidigare uppdragsgivare

Kontaktuppgifter

www.wangborg.se
aron(@)wangborg.se
0737359522
www.linkedin.com/in/wangborg